Đang xử lý.....

Giới thiệu về các hoạt động hiện nay 

Quản trị khoa Văn

CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG HIỆN NAY

1. Chuyên ngành đào tạo, trình độ

1.1. Trình độ Đại học

- Cử nhân sư phạm Ngữ văn chính quy

- Cử nhân sư phạm Ngữ văn liên thông, Vừa học vừa làm.

1.2. Trình độ Sau Đại học

* Đào tạo Thạc sĩ

- Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

- Chuyên ngành: Ngôn ngữ

- Chuyên ngành: Lý luận Phương pháp giảng dạy Văn - Tiếng Việt

* Đào tạo Tiến sĩ

- Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

- Chuyên ngành: Ngôn ngữ - Văn hóa

1.3. Đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài

Khoa đã và đang đào tạo tiếng Việt cho gần 100 Lưu học sinh các nước: Lào, Mông Cổ, Mô dăm bích, Nigieria… Năm 2020, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên là một trong năm cơ sở giáo dục Đại học trong cả nước được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép cấp chứng chỉ năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài.

2. Lĩnh vực nghiên cứu chính

+ Hán Nôm

+ Lí luận văn học

+ Văn học dân gian

+ Văn học Việt Nam

+ Văn học nước ngoài

+ Văn hóa học

+ Ngôn ngữ học

+ Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương pháp dạy học Văn - Tiếng Việt./

 

loading....