Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 31/5 - 6/6 năm 2021 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

CHÚ

31/5

Thứ 2

 

 

 

 

01/6

Thứ 3

8h00: Họp về xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm Hợp tác quốc tế và Đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt cho người nước ngoài

Đ/c Ngô Thủy

Phòng A1B

 

      02/6

    Thứ 4

 

 

 

 

03/6

Thứ 5

 

 

 

 

04/6

Thứ 6

 

 

 

 

05/6

Thứ 7

 

 

 

 

06/6

CN

 

 

 

 

 

Ghi chú

1) Các cô Trưởng môn chủ động xử lý công việc theo hướng dẫn của nhà trường về kế hoạch của K52 và các kế hoạch đào tạo  khác;

2) Các cô Trưởng môn nộp lại CĐR của chuyên ngành và thực hiện rà soát chương trình đào tạo thạc sĩ theo kế hoạch, lưu minh chứng.

loading....