Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 10-16 tháng 5 năm 2021 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

CHÚ

10/5

Thứ 2

 

 

 

 

11/5

Thứ 3

10h30: Họp Ban cán sự lớp LHS

 

14 h00: Họp nghiên cứu KH

Các cô: Quý, Thủy, Phương, Hương + Cán sự các lớp LHS tiếng Việt A,B,C, D

Đ/c  Quý

VPK

 

 

ĐH  Thái Nguyên

 

      12/5

    Thứ 4

 

 

 

 

13/5

Thứ 5

 

 

 

 

14/5

Thứ 6

 

 

 

 

15/5

Thứ 7

 

 

 

 

16/5

CN

 

 

 

 

 

GHI CHÚ: Thầy, cô giảng dạy và  thực hiện phòng chống dịch Covid - 19 theo hướng dẫn./

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

CHÚ

10/5

Thứ 2

 

 

 

 

11/5

Thứ 3

10h30: Họp Ban cán sự lớp LHS

 

14 h00: Họp nghiên cứu KH

Các cô: Quý, Thủy, Phương, Hương + Cán sự các lớp LHS tiếng Việt A,B,C, D

Đ/c  Quý

VPK

 

 

ĐH  Thái Nguyên

 

      12/5

    Thứ 4

 

 

 

 

13/5

Thứ 5

 

 

 

 

14/5

Thứ 6

 

 

 

 

15/5

Thứ 7

 

 

 

 

16/5

CN

 

 

 

 

 

GHI CHÚ: Thầy, cô giảng dạy và  thực hiện phòng chống dịch Covid - 19 theo hướng dẫn./

 

loading....