Đang xử lý.....

Lịch sử phát triển 

Quản trị khoa Văn

 

1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển

Khoa Ngữ văn là một trong bảy khoa chuyên ngành được thành lập cùng với sự ra đời của Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc vào  năm 1966. Từ ngày thành lập đến nay, do hoàn cảnh chiến tranh khoa Ngữ văn đã di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau. Từ Phúc Lương - Đại  Từ, sau đó về Mỏ Bạch thành phố Thái Nguyên. Phương châm  Học - Ghi - Nghĩ - Luyện mà thầy Hoàng Nhân chủ nhiệm Khoa đầu tiên căn dặn đã trở thành cẩm nang của biết bao thế hệ sinh viên. Trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, giảng viên khoa Ngữ văn cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ giáo viên cho Ngành Giáo dục trên cả nước, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, giáo dục xã hội của đất nước.

2. Cơ cấu cán bộ, viên chức trong đơn vị

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ giảng viên khoa Ngữ văn ngày một lớn mạnh.Từ khi mới thành lập và trải qua các giai đoạn khác nhau khoa Ngữ văn cơ bản có 05 Bộ môn: Văn học Dân gian, Trung đại, Hán nôm; Văn học hiện đại & Lý luận văn học; Ngôn ngữ; Nước ngoài; Phương pháp & Hành chính. Trải qua nửa thế kỷ, ngôi nhà khoa Ngữ văn đã có hơn 200 cán bộ công tác tại đây. Nhiều người trong số các Thầy đã và đang giữ chức vụ quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đại học Thái Nguyên. Cơ cấu học thuật của Khoa luôn thay đổi để phù hợp với mục tiêu đào tạo và quy mô phát triển của Nhà trường, đáp ứng nguồn nhân lực cho xã hội. Hiện nay Khoa có 04 Bộ môn: Văn học Việt Nam; Ngôn ngữ; Lý luận & Văn học nước ngoài; Phương pháp giảng dạy với 33 cán bộ, trong đó có 06 Phó giáo sư; 20 tiến sĩ; 09 nghiên cứu sinh và 03 thạc sĩ (05 nghiên cứu sinh nước ngoài, 04 nghiên cứu sinh trong nước) và 01 cử nhân.

3. Các chương trình đào tạo

* Đào tạo đại học

- Cử nhân sư phạm Ngữ văn chính quy

- Cử nhân sư phạm Ngữ văn liên thông, Vừa học vừa làm.

* Đào tạo sau đại học

 - CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam

 - CTĐT thạc sĩ ngành Ngôn ngữ

 - CTĐT thạc sĩ ngành Lý luận Phương pháp giảng dạy Văn - tiếng Việt

 - CTĐT tiến sĩ ngành Văn học Việt Nam.

 - CTĐT tiến sĩ ngành Ngôn ngữ - Văn hóa

* Đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài

Khoa đã và đang đào tạo tiếng Việt cho gần 100 Lưu học sinh các nước: Lào, Mông Cổ, Mô dăm bích, Nigieria…  Năm 2020, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên là một trong năm cơ sở giáo dục Đại học trong cả nước được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép cấp chứng chỉ năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài.

4. Hoạt động chính và những kết quả đạt được

Năm mươi năm qua, khoa Ngữ văn đã đào tạo cho đất nước và ngành Sư phạm hơn 10.000 giáo viên chuyên ngành Ngữ văn chính quy và Vừa làm vừa học, trong đó nhiều người đã và đang giữ các cương vị chủ chốt về quản lý giáo dục, lực lượng nòng cốt chuyên môn ở các nhà trường sư phạm và phổ thông, có nhiều đóng góp vào các lĩnh vực khoa học, văn học, nghệ thuật, nhiều người đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong các cơ quan Nhà nước,các Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể.

Hiện nay, khoa Ngữ văn quản lý gần 1000 sinh viên, học viên, lưu học sinh. Ngoài việc đào tạo đại học, khoa Ngữ văn còn đào tạo Cao học và Nghiên cứu sinh theo các chuyên ngành. Trong hơn 50 năm qua, khoa Ngữ văn đã đào tạo được gần 1000 học viên thạc sĩ của 3 chuyên ngành và 20 tiến sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam và Ngôn ngữ - Văn hóa, gần 100 lưu học sinh đến từ các nước Lào, Mông cổ, Mô dăm bích, Niregia, bồi dưỡng thăng hạng cho giáo viên phổ thông các cấp, bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới… Với những nỗ lực không ngừng, năm 2019, Khoa Ngữ văn đã được cấp giấy chứng nhận về Kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Ngữ văn theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Về nghiên cứu khoa học, khoa Ngữ văn đã thực hiện 05 đề tài cấp Nhà nước, hơn 30 đề tài cấp Bộ & Tỉnh, hơn 30 đề tài cấp cơ sở. Nhiều giảng viên được khen thưởng về thành tích nghiên cứu khoa học. Hằng năm, hội nghị khoa học của sinh viên khoa Ngữ văn đều được tổ chức nhân rộng các điển hình sinh viên say mê khoa học. Từ những hội nghị đó, tình yêu khoa học đã được truyền qua các thế hệ. Sinh viên khoa Ngữ văn đã đạt thành tích cao trong hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên toàn quốc (giải Nhất, Nhì, Ba, khuyến khích…). Trên hành trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học, thầy, trò khoa Ngữ văn luôn nỗ lực để đạt được kết quả cao nhất.

 Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cán bộ giảng viên trong Khoa đã luôn phấn đấu đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn. Các bài giảng trực tuyến, bài giảng bằng tiếng Anh, những phương pháp tích cực trong giảng dạy, các bài báo quốc tế… là những nỗ lực không ngừng của giảng viên khoa Ngữ văn.

Hơn 50 năm qua, các thế hệ sinh viên đã nối tiếp nhau viết nên truyền thống đáng tự hào của Khoa. Sinh viên khoa Ngữ văn luôn năng động, sáng tạo, tích cực học hỏi, rèn luyện, tu dưỡng, tích lũy cho mình hành trang vững chắc để khởi nghiệp. Kết quả đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, công tác sinh viên… là nền tảng vững chắc để khoa Ngữ văn phát triển toàn diện, chuyên sâu, là địa chỉ tin cậy đối với người học.

5. Mục tiêu và định hướng phát triển

a) Công tác đào tạo, bồi dưỡng

- Tiếp tục đề ra các biện pháp thiết thực nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, trong đó chú trọng tới công tác đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức quản lý giảng dạy, quản lý sinh viên theo yêu cầu của kiểm định chất lượng đào tạo. Từng bước phát triển chương trình đào tạo đại học đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Mở rộng địa bàn đào tạo hệ vừa làm vừa học; nâng cao số lượng và chất lượng đào tạo sau đại học. Triển khai các lớp bồi dưỡng, tập huấn theo yêu cầu của Nhà trường và của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Xây dựng chương trình, hệ thống ngân hàng câu hỏi đánh giá năng lực tiếng Việt cho lưu học sinh.

b) Công tác nghiên cứu khoa học

- Đẩy mạnh việc đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Bộ, các đề tài cơ bản và cấp Nhà nước. Động viên, khuyến khích cán bộ tham gia viết bài cho các tạp chí và các hội nghị khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế.

6. Khen thưởng

Với những thành tích về đào tạo, nghiên cứu khoa học khoa Ngữ văn, các Bộ môn và cá nhân trong Khoa đã được Nhà nước tặng thưởng: 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm (2008), 04 bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo các năm 1974 - 1979, 2000 - 2001; 2003 - 2004; 2006 - 2007 và nhiều danh hiệu thi đua cao quý khác.

Hơn năm mươi năm - một chặng đường dài, biết bao gian nan thử thách, với sự cố gắng của nhiều thế hệ thầy cô giáo, sinh viên, học viên, khoa Ngữ văn - trường ĐHSP Việt Bắc nay là  Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, đã không ngừng phát triển, lập được nhiều thành tích trong đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước./

loading....