Đang xử lý.....

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

V/v báo cáo nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên năm học 2020-2021

Ban hành sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022

THÔNG BÁO Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở cho cán bộ viên chức, người lao động năm học 2020-20...

V/v hướng dẫn bổ sung nội dung tổng kết và bình xét thi đua khen thưởng năm học 2020-2021

Quyết định Bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm...

THÔNG BÁO SỐ 1 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế ICTER năm 2021

Thông báo thu các khoản phí, lệ phí Ký túc xá tháng 05 năm 2021

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm...

V/v đánh giá, cho điểm các tiêu chí thi đua theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHTN năm học 2020-2021

V/v Hướng dẫn tổng kết và bình xét Thi đua - Khen thưởng năm học 2020-2021

Thông báo Danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm - Đại họ...

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở năm 2020 của TS. Nguyễn Thanh Bình

V/v đăng ký công trình sáng tạo KH&CN tham gia Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay