Đang xử lý.....

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của giảng viên Trần Thị Ngọc 

 

Ngày 18 tháng 03 năm 2021, tại Hội trường C53 (tầng 5), Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội. NCS. Trần Thị Ngọc đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài Dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức trong chương trình Ngữ văn trung học cơ sở

Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Văn - Tiếng Việt

Mã số: 9.14.01.11

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Ngọc Thống

                                              PGS.TS Hoàng Hòa Bình

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Thành viên Hội đồng gồm có:

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Đơn vị công tác

Trách nhiệm

 trong Hội đồng

1

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

PP DH

 Ngữ văn

Viện Khoa học

Giáo dục Việt Nam

Chủ tịch

2

TS. Đào Thị Bình

PP DH

Ngữ văn

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Thư kí

3

PGS.TS. Phạm Thị Thu Hương

PP DH  Ngữ văn

Trường Đại học

 Sư phạm Hà Nội

Phản biện

4

PGS.TS. Bùi Minh Đức

PP DH

Ngữ văn

Trường Đại học

Sư phạm Hà Nội 2

Phản biện

5

PGS.TS. Nguyễn Thị Hạnh

PP DH

Ngữ văn

Viện Khoa học

Giáo dục Việt Nam

Phản biện

6

TS. Phạm Thị Thu Hiền

PP DH

Ngữ văn

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ủy viên

7

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

PP DH

 Ngữ văn

Trường Đại học

 Sư phạm Hà Nội

Ủy viên

 

Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu về cách thức dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức trong môn Ngữ văn ở trường trung học cơ sở. Luận án đã góp phần làm sáng rõ hơn một số vấn đề lí luận về mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản đa phương thức và kĩ năng đọc hiểu loại văn bản này trong nhà trường THCS theo hướng phát triển năng lực. Từ đó, đề xuất được cơ sở và các biện pháp tổ chức dạy học nhằm rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản đa phương thức cho học sinh THCS theo yêu cầu phát triển năng lực. Luận án là tài liệu tốt giúp GV khắc phục cách dạy theo lối giảng văn chỉ tập trung vào kênh chữ để chuyển sang dạy đọc hiểu văn bản đa phương thức cho học sinh THCS theo yêu cầu phát triển năng lực. Những đề xuất của luận án về cách thức tổ chức dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức là nguồn tư liệu tham khảo tốt cho giáo viên và các tác giả biên soạn SGK Ngữ văn theo yêu cầu của chương trình Ngữ văn 2018.

 

Dưới đây là một số hình ảnh của lễ bảo vệ:

NCS. Trần Thị Ngọc và các thành viên trong Hội đồng, cán bộ hướng dẫn

 

 

NCS. Trần Thị Ngọc và các thành viên trong Hội đồng, cán bộ hướng dẫn

 

 

 

 

PGS.TS. Ngô Thị Thanh Quý - Bí thư chi bộ, trưởng khoa khoa Ngữ văn - Trường ĐH

Sư Phạm, ĐH Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ bảo vệ

 

 

 

Đại diện Ban chi ủy, Ban Chủ nhiệm khoa, PGS.TS Ngô Thị Thanh Quý

chúc mừng NCS. Trần Thị Ngọc

 

 

NCS. Trần Thị Ngọc cùng tập thể sư phạm khoa Ngữ văn

 

NCS. Trần Thị Ngọc cùng gia đình

 

 

Tân tiến sĩ trong niềm vui hân hoan

loading....