Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 24- 30 tháng 5 năm 2021 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

CHÚ

24/5

Thứ 2

 

 

 

 

25/5

Thứ 3

8h00: Bảo vệ CĐ luận án của NCS Lê Thị Như Nguyệt

Hội đồng + BM Ngôn ngữ  và những người quan tâm

Phòng BM Ngôn ngữ

 

      26/5

    Thứ 4

 

 

 

 

27/5

Thứ 5

 15h00: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

Đ/c Quý

Phòng A1B

 

28/5

Thứ 6

14h00: Họp HĐ Khoa  về chuyên môn, xét lương tăng thêm

 

 

 

19h (giờ Việt Nam)  14h (giờ pháp). Bảo vệ luận án TS của NCS Nông Thị Quỳnh Trâm

Các đ/c: Quý, Thủy, Ngô Trang, Phương,  Hằng, Hảo, Ngọc Anh, Ngọc, Thu, Điệp, Hương

 

NCS và Hội đồng đánh giá

Phòng BCN Khoa

 

 

 

 

 

Cộng hòa Pháp

 

29/5

Thứ 7

 

 

 

 

30/5

CN

 

 

 

 

 

Ghi chú:  Các thầy, cô phòng chống dịch theo hướng dẫn./

loading....